TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri
Teknomektep Logo Hikayesi

Horosan Selçuklu mimarisinden temel Osmanlı mimarisine geçiş Teknomektep ana temasını oluşturuyor.

Logo Hacı Halil Paşa Medresesi’nin temel mimarisinden esinlenmiştir. Temel yapı mimarisi logonun dış kısmını oluşturmaktadır.

Teknomektep kubbeyi teknolojiyle yeniden inşa ediyor.

Logonun ortasında bulunan yatay eşkenar üçgen Haliliye Medresesi’nin günümüze kadar çeşitli sebeplerden dolayı ulaşamayan kubbesini çağrıştırmaktadır.

Üçgenin eşkenar seçilmesi eğitimde fırsat eşitliğini vurgulamaktadır. Üçgenin günümüz teknolojisinde yeri video oynatmadır. Teknolojiyle, köklerimizin bulunduğu medreseler ve mekteplerin eğitimi harmanlanmıştır.