TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti
Ders çalışmanın ve soru çözmenin en kolay yolu.
Etkili konu anlatımları, soru çözümleri, denemeler ve daha fazlası.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı örnek sorular ve konu anlatımları temel alınarak sizler için hazırlanmıştır. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti, Görsel Tasarımlar, Etkili Konu Anlatımları, MEB Kazanımları, Genel Denemeler, Yeni Nesil Sorular, Ünite Tekrarları, Mantık Muhakeme ve daha bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Seti okul derslerine yönelik hazırlanmış, başarı ve öğrenme odaklıdır.

1,299.00 TL 1,699.00 TL

Tüm kredi kartlarına 12 taksit imkanı.

Güncellenecetir.

TeknoMektep Dijital Yayıncılık olarak uzman öğretmenlerimizin yoğun tempo ve özenle hazırladığı 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti’nde sizleri neler bekliyor?


- Video Destekli Konu Anlatımı

- 1000 Adet Soru Çözümü

- Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri

- Soru Çözüm Videoları

- Ünite Kazanımları

- Çalışma Takvimi Oluşturma

- Rehberlik Hizmeti

- Dijital Pen Uygulaması

- Detaylı Raporlar

- Deneme Çözümlerinde Konu Eksiklerinin Tespiti

- Eksik Konuların tamamlanması


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı konu anlatımlı ve örnek sorular temel alınarak sizler için hazırlanmıştır.

Gezi Yazısı
 1. Gezi Yazısı
  00:06:20
 2. Cumhuriyet Dönemi Gezi Yazısı
  00:01:49
Giriş
 1. Edebiyat Tarih İlişkisi
  00:02:24
 2. Din Edebiyat İlişkisi
  00:02:18
 3. Türk Edebiyatı Tarihi Dönemleri
  00:05:18
 4. Türkçenin Tarihi Gelişimi
  00:04:56
Hikaye
 1. Dede Korkut Hikayeleri
  00:04:12
 2. Halk Hikayesi
  00:03:31
 3. Cenkname
  00:02:45
 4. Mesnevi
  00:03:55
 5. Tanzimat Dönemi Hikaye
  00:02:29
 6. Servetifünun Edebiyatı Dönemi Hikaye
  00:01:50
 7. Milli Edebiyat Döneminde Hikaye 1911-1923
  00:03:47
 8. Hikayede Kullanılan Anlatım Teknikleri
  00:28:22
Şiir
 1. Koşuk, Sagu, Destan (Sözlü Edebiyat Ürünleri)
  00:16:40
 2. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati't-Türk, Atabet'ül Hakayık, Divan-ı Hikmet
  00:12:38
 3. İlahi, Nefes, Devriye, Nutuk, Şathiye
  00:16:26
 4. Tekke Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları
  00:16:42
 5. Mani, Türkü, Ninni, Ağıt
  00:12:12
 6. Koşma, Semai, Varsağı, Destan
  00:12:11
 7. Aşık Edebiyatı Sanatçıları
  00:09:39
 8. Gazel, Kaside, Kıta, Müstezat, Şarkı, Rubai- Tuyuğ, Murabba, Terkibibent, Terciibent
  00:51:18
 9. Divan Edebiyatı Sanatçıları
  00:31:50
Destan-Efsane
 1. Destan
  00:04:42
 2. Efsane
  00:04:14
 3. Dünya ve Türk Edebiyatında Destan
  00:04:28
 4. İslam Öncesi Türk Doğal Destanları
  00:06:21
 5. İslam Sonrası Türk Doğal Destanları
  00:05:49
Roman
 1. Dünya Edebiyatında Roman
  00:02:52
 2. Romantizm (Coşumculuk)
  00:03:21
 3. Tanzimat Dönemi Roman
  00:03:16
 4. Servetifünun Edebiyatında Roman
  00:02:59
 5. Realizm (Gerçekçilik)
  00:02:27
 6. Anlatım Biçimleri
  00:06:37
 7. Milli Edebiyat Dönemi Roman
  00:02:23
 8. Romanda Kullanılan Anlatım Teknikleri
  00:28:22
Tiyatro
 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları)
  00:08:46
 2. Tanzimat Dönemi Tiyatro
  00:03:23
 3. Dünya Edebiyatında Tiyatro
  00:01:22
Anı
 1. Hatıra (Anı)
  00:03:01
 2. Cumhuriyet Dönemi Anı
  00:01:28
Haber Metni
 1. Haber Metni
  00:05:29
Fiilimsi
 1. Fiilimsiler Giriş
  00:14:38
 2. İsim-Fiil
  00:14:34
 3. Sıfat-Fiil
  00:09:49
 4. Zarf-Fiil
  00:10:46
 5. Fiilimsi Örnek
  00:07:22
 6. Fiilimsi Kazanım Testi
  00:25:00
Tamlamalar
 1. İsim Tamlaması
  00:32:42
 2. Sıfat Türleri
  00:29:11
Cümle Türleri
 1. Yüklemin Türüne Göre Cümle
  00:10:41
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümle
  00:05:21
 3. Anlamına Göre Cümle
  00:11:34
 4. Yapısına Göre Cümle
  00:25:09
 5. Cümle Türleri Örnekler
  00:05:31
 6. Cümle Türleri Kazanım Testi
  00:19:54
Ses Olayları
 1. Ünlü Düşmesi
  00:10:35
 2. Ünlü Daralması
  00:08:23
 3. Ünlü Değişimi
  00:03:53
 4. Ünsüz Düşmesi
  00:05:00
 5. Ünsüz Türemesi
  00:02:50
 6. Ünsüz Benzeşmesi
  00:08:39
 7. Ünsüz Yumuşaması
  00:10:13
 8. Ünlü Aşınması ve Ulama
  00:05:19
 9. Kaynaştırma
  00:05:08
 10. Ses Olayları Kazanım Testi
  00:21:26
Yazım Kuralları
 1. Büyük Harflerin Yazımı
  00:21:14
 2. Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
  00:21:59
 3. Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
  00:08:29
 4. Sayıların Yazımı
  00:06:46
 5. Ki Ekinin Yazımı
  00:13:33
 6. De Ekinin Yazımı
  00:09:27
 7. Mi Ekinin Yazımı
  00:07:10
 8. Kısaltmaların Yazımı
  00:09:05
 9. İkilemeler ve Pekiştirmeler
  00:03:28
 10. Sıkça Yanlış Yazılan Sözcüklerin Doğrusu
  00:18:28
 11. Yazım Kuralları Kazanım Testleri
  00:24:13
Noktalama İşaretleri
 1. Nokta
  00:07:17
 2. Virgül
  00:12:23
 3. Noktalı Virgül
  00:07:00
 4. İki Nokta
  00:04:22
 5. Üç Nokta
  00:04:05
 6. Ünlem
  00:03:07
 7. Kısa Çizgi
  00:05:42
 8. Soru İşareti
  00:02:20
 9. Kesme İşareti
  00:07:03
 10. Yay Ayraç
  00:02:27
 11. Tırnak İşareti
  00:03:18
 12. Eğik Çizgi ve Uzun Çizgi
  00:03:33
 13. Noktalama İşaretleri Kazanım Testi
  00:22:28
Taksit
Peşin 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL
2 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL
3 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL
6 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL
9 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL
12 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL