TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri
LGS Türkçe Eğitim Seti
Ders çalışmanın ve soru çözmenin en kolay yolu.
Etkili konu anlatımları, soru çözümleri, denemeler ve daha fazlası.

LGS Türkçe Eğitim Seti

LGS Türkçe Eğitim Seti,  yeni sınav sisteminde öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı örnek sorular ve konu anlatımları temel alınarak sizler için hazırlanmıştır. LGS Türkçe Eğitim Seti, Görsel Tasarımlar, Etkili Konu Anlatımları, MEB Kazanımları, Genel Denemeler, Yeni Nesil Sorular, Ünite Tekrarları ve daha bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. LGS Sınavına yönelik ve okul derslerine yönelik hazırlanmış eğitim seti başarı ve öğrenme odaklıdır.

1,500.00 TL 2,500.00 TL

Tüm kredi kartlarına 12 taksit imkanı.

Güncellenecetir.
LGS Türkçe Eğitim Seti,  yeni sınav sisteminde öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı örnek sorular ve konu anlatımları temel alınarak sizler için hazırlanmıştır. LGS Türkçe Eğitim Seti, Görsel Tasarımlar, Etkili Konu Anlatımları, MEB Kazanımları, Genel Denemeler, Yeni Nesil Sorular, Ünite Tekrarları, Mantık Muhakeme ve daha bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. LGS Sınavına yönelik ve okul derslerine yönelik hazırlanmış eğitim seti başarı ve öğrenme odaklıdır. TeknoMektep öğrencilere eksiklerini tespit etme, eksiklerini tamamlama, denemeler, kazanım testleri, denemelerde her sorunun çözüm videosu, kazanımlar, konu tekrar videoları, çalışma takvimi oluşturma gibi bir çok desteği ile başarıyı sağlamaktadır.

Fiilimsiler
 1. Fiilimsiye Giriş
  00:19:19
 2. İsim Fiil
  00:12:56
 3. Sıfat Fiil
  00:08:35
 4. Zarf Fiil
  00:12:16
 5. Fiilimsi Örnekler
  00:10:04
 6. Fiilimsi Pratik Test
  00:21:15
Cümlenin Ögeleri
 1. Cümlenin Ögelerine Giriş
  00:25:03
 2. Yüklem
  00:08:11
 3. Özne
  00:08:42
 4. Nesne
  00:06:27
 5. Dolaylı Tümleç
  00:06:40
 6. Zarf Tümleci
  00:14:23
 7. Cümle Dışı Unsur ve Vurgu
  00:10:48
 8. Cümlenin Ögeleri Karışık Örnekler
  00:12:49
 9. Cümlenin Ögeleri Pratik Test
  00:13:39
Fiilde Çatı
 1. Fiilde Çatı Giriş
  00:05:46
 2. Öznesine Göre Çatı
  00:14:46
 3. Nesnesine Göre Çatı
  00:20:20
 4. Fiilde Çatı Örnekler
  00:14:17
Cümle Türleri
 1. Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümle
  00:12:13
 2. Yapısına Göre Cümle
  00:16:24
 3. Anlamına Göre Cümle
  00:18:41
 4. Cümle Türleri Sorular
  00:14:21
Sözcükte Anlam
 1. Gerçek Anlam
  00:07:12
 2. Mecaz Anlam
  00:06:23
 3. Yan Anlam
  00:05:47
 4. Terim Anlam
  00:04:36
 5. Çok Anlamlılık
  00:06:10
 6. Eş Anlamlı Sözcükler
  00:04:26
 7. Yakın Anlamlı Sözcükler
  00:03:43
 8. Zıt Anlamlı Sözcükler
  00:04:03
 9. Eş Sesli Sözcükler
  00:04:34
 10. Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
  00:08:20
 11. Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
  00:06:44
 12. Dolaylama ve Ad Aktarması
  00:10:47
 13. İkileme
  00:11:30
 14. Atasözleri
  00:07:01
 15. Deyimler
  00:07:27
 16. Deyimler Detay
  00:08:23
 17. Sözcükte Anlam
  00:25:06
Cümlede Anlam
 1. Öznel ve Nesnel Cümle
  00:13:40
 2. Tanım Cümlesi
  00:05:53
 3. İçerik ve Üslup Cümlesi
  00:11:27
 4. Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Cümleleri
  00:09:32
 5. Neden-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri
  00:12:55
 6. Koşul-Sonuç Cümleleri
  00:04:19
 7. Yakın Anlamlı Cümleler
  00:08:20
 8. Örtülü Anlam
  00:06:06
 9. Karşılaştırma Cümleleri
  00:05:05
 10. Tahmin ve Varsayım Cümleleri
  00:07:48
 11. Öneri Cümleleri
  00:03:58
 12. Sitem ve Şikayet Cümleleri
  00:04:32
 13. Özlem ve Üzüntü
  00:06:18
 14. Pişmanlık ve Hayıflanma
  00:05:22
 15. Beklenti ve Şaşırma
  00:05:13
 16. Ön Yargı
  00:04:07
 17. Eleştiri Cümleleri
  00:03:17
 18. Küçümseme ve Azımsama
  00:05:13
 19. Cümlede Anlam Pratik Test
  00:25:26
Söz Sanatları
 1. Benzetme, Kişileştirme ve Konuşturma
  00:22:19
 2. Abartma ve Karşıtlık
  00:09:27
 3. Söz Sanatları Örnekler
  00:08:35
 4. Söz Sanatları Pratik Test
  00:04:14
Metin Türleri
 1. Deneme
  00:05:57
 2. Makale
  00:04:53
 3. Köşe Yazısı
  00:06:04
 4. Söyleşi
  00:04:20
 5. Hikâye ve Roman
  00:07:52
 6. Masal
  00:05:49
 7. Fabl
  00:03:50
 8. Günlük ve Anı
  00:08:00
 9. Gezi Yazısı
  00:03:41
 10. Mektup
  00:04:22
 11. Biyografi ve Otobiyografi
  00:03:37
 12. Tiyatro
  00:04:38
 13. Eleştiri
  00:03:36
 14. Haber Metni
  00:03:34
 15. Metin Türleri Pratik Test
  00:05:37
Yazım Kuralları
 1. Büyük Harflerin Kullanımı
  00:35:56
 2. Bitişik Yazılan Sözcükler
  00:19:17
 3. Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
  00:06:10
 4. Sayıların Yazımı
  00:06:09
 5. Ki Ekinin Yazımı
  00:16:49
 6. De Ekinin Yazımı
  00:08:32
 7. Mi Ekinin Yazımı
  00:05:49
 8. Kısaltmaların Yazımı
  00:09:48
 9. İkilemelerin Yazımı
  00:04:07
 10. Sıkça Yanlış Yazılan Sözcükler
  00:22:25
 11. Yazım Kuralları Pratik Test
  00:19:18
Noktalama İşaretleri
 1. Nokta
  00:05:20
 2. Virgül
  00:05:42
 3. Noktalı Virgül
  00:06:51
 4. İki Nokta
  00:04:04
 5. Üç Nokta
  00:04:39
 6. Ünlem
  00:02:48
 7. Kısa Çizgi
  00:06:23
 8. Soru İşareti
  00:03:23
 9. Kesme İşareti
  00:06:59
 10. Yay Ayraç
  00:05:32
 11. Eğik Çizgi
  00:04:53
 12. Noktalama İşaretleri Pratik Test
  00:14:48
Anlatım Bozukluğu
 1. Anlatım Bozukluğu Giriş
  00:05:43
 2. Noktalama Yanlışlığı
  00:04:00
 3. Öge Eksikliği
  00:09:56
 4. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
  00:05:51
 5. Çatı Uyumsuzluğu
  00:04:26
 6. Tamlama Yanlışlığı ve Yanlış Bağlaç Kullanımı
  00:08:22
 7. Anlatım Bozukluğu Pratik Test
  00:12:47
Paragraf
 1. Başlık
  00:16:58
 2. Ana Fikir ve Yardımcı Fikir
  00:14:55
 3. Sıralama Soruları
  00:10:08
 4. Tamamlama
  00:10:40
 5. Kesin Yargı
  00:11:11
 6. Anlam Akışını Bozan Cümle
  00:15:45
 7. Anlatımla Yararlanılan Duyular ve Duygular
  00:06:53
 8. Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri
  00:16:57
 9. Sözel Muhakeme
  00:37:49
 10. Görsel Okuma
  00:06:12
Konu Özetleri
 1. Fiilimsiler Tekrar
  00:11:22
 2. Cümlenin Ögeleri Tekrar
  00:12:01
 3. Fiilde Çatı Konu Tekrarı
  00:10:18
 4. Cümle Türleri Konu Tekrarı
  00:10:26
 5. Sözcükte Anlam Konu Tekrarı
  00:17:29
 6. Cümlede Anlam Konu Tekrarı
  00:10:01
 7. Söz Sanatları Konu Tekrarı
  00:08:34
 8. Metin Türleri Konu Tekrarı
  00:07:27
 9. Yazım Kuralları Konu Tekrarı
  00:22:37
 10. Noktalama İşaretleri Konu Tekrarı
  00:14:20
 11. Anlatım Bozukluğu Konu Tekrarı
  00:11:34
Sorular
 1. Fiilimsi Sorular
  00:11:50
 2. Cümlenin Ögeleri Sorular
  00:10:32
 3. Fiilde Çatı Sorular
  00:11:24
 4. Cümle Türleri Sorular
  00:09:15
 5. Söz Sanatları ve Edebi Türler Sorular
  00:09:28
 6. Yazım Kuralları Sorular
  00:10:06
 7. Noktalama İşaretleri Sorular
  00:10:44
 8. Anlatım Bozukluğu Sorular
  00:09:06
Taksit
Peşin 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL 1500.0 TL
2 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL 771.78 TL x 2 TOPLAM 1543.57 TL
3 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL 512.50 TL x 3 TOPLAM 1537.50 TL
6 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL 287.50 TL x 6 TOPLAM 1725.00 TL
9 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL 200.00 TL x 9 TOPLAM 1800.00 TL
12 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL 162.50 TL x 12 TOPLAM 1950.00 TL