TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti - Örnek Videolar

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı örnek sorular ve konu anlatımları temel alınarak sizler için hazırlanmıştır. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti, Görsel Tasarımlar, Etkili Konu Anlatımları, Kazanımlar, Genel Denemeler, Yeni Nesil Sorular, Ünite Tekrarları, Mantık Muhakeme ve daha bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti üniversite sınavlarına yönelik hazırlanmış, başarı ve öğrenme odaklıdır.

TeknoMektep Dijital Yayıncılık olarak uzman öğretmenlerimizin yoğun tempo ve özenle hazırladığı TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti’nde sizleri neler bekliyor?


- Animasyon ve Video Destekli Konu Anlatımı

- Soru Çözüm Videoları

- Kazanım Videoları

- Çalışma Takvimi Oluşturma

- TeknoX Yapay Zeka Destekli Soru Çözüm Videoları

- Denemeler

- Konu Eksiklerini Tespit Etme

- Konu Eksiklerini Tamamlama

- Rehberlik Hizmeti

- Dijital Pen Uygulaması

- Detaylı Raporlar


TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için ÖSYM'nin belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı konu anlatımlı ve örnek sorular temel alınarak sizler için hazırlanmıştır.


TeknoMektep olarak üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bütün beklentilerini karşılayacak bir şekilde eğitim setlerimizi hazırlamaya çalıştık. Bu amaçla lise müfredatı ve geçmiş yıllardaki sınav soruları büyük bir titizlikle, en güzel alternatifleriyle analiz edilmiş; yorum gücü ve öğreticiliği yüksek soruları ön plana çıkararak en güncel eğitim setlerini sizler için hazırladık.


Konu Anlatımları ve Soruları tasarlarken, soruların konu dağılımına, zorluk derecesine, sorulma sıklığına, müfredata uygunluğuna ve orijinal olmasına oldukça dikkat ettik.

Bilgi ve İnanç
 1. İslam'da Bilginin Kaynakları-1
  00:09:38
 2. İslam'da Bilginin Kaynakları-2
  00:15:37
 3. İslam İnancında İmanın Mahiyeti
  00:13:08
 4. Kur'an'dan Mesajlar, İsra Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
  00:24:42
 5. Bilgi ve İnanç Kazanım Testi
  00:21:59
Din ve İslam
 1. Dinin Tanımı ve Kaynağı
  00:08:22
 2. İnsanın Doğası ve Din
  00:08:09
 3. İman ve İslam İlişkisi
  00:07:40
 4. İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
  00:18:03
 5. Kur'an'dan Mesajlar, Nisa Suresi 136. Ayet
  00:16:08
 6. Din ve İslam Kazanım Testi
  00:18:24
İslam ve İbadet
 1. İslam'da İbadet ve Kapsamı
  00:08:58
 2. İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
  00:09:38
 3. İslam'da İbadet Yükümlülüğü
  00:27:56
 4. İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri
  00:21:33
 5. İslam'da İbadet-Ahlak İlişkisi
  00:22:05
 6. Kur'an'dan Mesajlar, Bakara Suresi 177. Ayet
  00:11:35
 7. İslam ve İbadet Kazanım Testi
  00:15:49
Gençlik ve Değerler
 1. Değerler ve Değerlerin Kaynağı
  00:15:59
 2. Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
  00:11:24
 3. Değerlerin Olluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
  00:12:35
 4. Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
  00:16:57
 5. Temel Değerler-1 (Adalet)
  00:13:24
 6. Temel Değerler-2 (Hikmet)
  00:05:20
 7. Temel Değerler-3 (İffet)
  00:04:17
 8. Temel Değerler-4 (Şecaat)
  00:04:56
 9. Kur'an'dan Mesajlar, İsra Suresi 23-29. Ayetler
  00:17:07
 10. Gençlik ve Değerler Kazanım Testi
  00:13:28
Gönül Coğrafyamız
 1. İslam Medeniyeti ve Özellikleri
  00:17:37
 2. İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
  00:06:52
 3. Hicaz Bölgesi
  00:04:10
 4. Kudüs ve Çevresi
  00:04:58
 5. Şam ve Suriye Bölgesi
  00:02:56
 6. Bağdat Bölgesi
  00:03:24
 7. İran Bölgesi
  00:03:16
 8. Horosan Bölgesi
  00:02:52
 9. Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi
  00:03:15
 10. Hint Alt Kıtası Bölgesi
  00:03:37
 11. Anadolu ve Balkanlar
  00:05:35
 12. Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip)
  00:03:20
 13. Endülüs
  00:06:12
 14. Kur'an'dan Mesajlar, Hucurat Suresi 13. Ayet
  00:10:40
 15. Gönül Coğrafyamız Kazanım Testi
  00:09:53
Allah-İnsan İlişkisi
 1. Allah İnancı ve İnsan
  00:11:12
 2. Allah'ın Varlığı ve Birliği
  00:20:36
 3. Allah'ın İsimleri
  00:29:02
 4. Allah'ın Sıfatları
  00:26:39
 5. Kur'an'ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri
  00:20:00
 6. İnsanın Allah ile İrtibatı
  00:42:11
 7. Kur'an'dan Mesajlar, Rum Suresi 18-27. Ayetler
  00:18:28
 8. Allah-İnsan İlişkisi Kazanım Testi
  00:17:03
Hz. Muhammed ve Gençlik
 1. Kur'an'ı Kerim'de Gençler
  00:18:32
 2. Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
  00:19:25
 3. Hz. Muhammed ve Gençler
  00:08:33
 4. Bazı Genç Sahabiler-1
  00:20:02
 5. Bazı Genç Sahabiler-2
  00:16:09
 6. Bazı Genç Sahabiler-3
  00:18:39
 7. Kur'an'dan Mesajlar, Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
  00:12:50
 8. Hz. Muhammed ve Gençlik Kazanım Testi
  00:10:52
Din ve Hayat
 1. Din ve Aile
  00:23:03
 2. Din, Kültür ve Sanat
  00:23:19
 3. Din ve Çevre
  00:08:35
 4. Din ve Sosyal Değişim
  00:12:59
 5. Din ve Ekonomi
  00:16:36
 6. Din ve Sosyal Adalet
  00:08:08
 7. Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
  00:08:21
 8. Din ve Hayat Kazanım Testi
  00:18:59
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 1. İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
  00:11:18
 2. İslam Ahlakının Kaynakları
  00:11:24
 3. Ahlak ve Terbiye İlişkisi
  00:11:06
 4. İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar-1
  00:25:27
 5. İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar-2
  00:28:58
 6. Kur'an'dan Mesajlar, Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
  00:10:15
 7. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Kazanım Testi
  00:20:22
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
 1. Dinin Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  00:34:26
 2. Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
  00:14:05
 3. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar-1
  00:19:19
 4. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar-2
  00:14:35
 5. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
  00:21:05
 6. Kur'an'dan Mesajlar, Nisa Suresi 59. Ayet
  00:09:00
 7. İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar Kazanım Testi
  00:09:26
Taksit
Peşin 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL
2 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL 668.37 TL x 2 TOPLAM 1336.73 TL
3 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL
6 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL 248.98 TL x 6 TOPLAM 1493.85 TL
9 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL 173.20 TL x 9 TOPLAM 1558.80 TL
12 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL 140.73 TL x 12 TOPLAM 1688.70 TL