TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri

TYT Türkçe Eğitim Seti - Örnek Videolar

TYT Türkçe Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı örnek sorular ve konu anlatımları temel alınarak sizler için hazırlanmıştır. TYT Türkçe Eğitim Seti, Animasyon Destekli, Görsel Tasarımlar, Etkili Konu Anlatımları, Kazanımlar, Genel Denemeler, Yeni Nesil Sorular, Ünite Tekrarları, Mantık Muhakeme ve daha bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. TYT Türkçe Eğitim Seti üniversite sınavlarına yönelik hazırlanmış, başarı ve öğrenme odaklıdır.

TeknoMektep Dijital Yayıncılık olarak uzman öğretmenlerimizin yoğun tempo ve özenle hazırladığı TYT Türkçe Eğitim Seti’nde sizleri neler bekliyor?


- Animasyon ve Video Destekli Konu Anlatımı

- Soru Çözüm Videoları

- Kazanım Videoları

- Çalışma Takvimi Oluşturma

- TeknoX Yapay Zeka Destekli Soru Çözüm Videoları

- Denemeler

- Konu Eksiklerini Tespit Etme

- Konu Eksiklerini Tamamlama

- Rehberlik Hizmeti

- Dijital Pen Uygulaması

- Detaylı Raporlar


TYT Türkçe Eğitim Seti, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyini değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlandığı için ÖSYM'nin belirlemiş olduğu müfredata uygun, tamamı konu anlatımlı ve örnek sorular temel alınarak sizler için hazırlanmıştır.


TeknoMektep olarak üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bütün beklentilerini karşılayacak bir şekilde eğitim setlerimizi hazırlamaya çalıştık. Bu amaçla lise müfredatı ve geçmiş yıllardaki sınav soruları büyük bir titizlikle, en güzel alternatifleriyle analiz edilmiş; yorum gücü ve öğreticiliği yüksek soruları ön plana çıkararak en güncel eğitim setlerini sizler için hazırladık. 

Konu Anlatımlarını ve Soruları tasarlarken, soruların konu dağılımına, zorluk derecesine, sorulma sıklığına, müfredata uygunluğuna ve orijinal olmasına oldukça dikkat ettik. 

Sözcük Türleri
 1. Sözcük Türleri Giriş
  00:13:48
 2. İsim Türleri
  00:10:17
 3. Hâl Ekleri
  00:06:52
 4. İsim Tamlaması
  00:32:42
 5. Sıfat Türleri
  00:29:11
 6. Zamir
  00:16:30
 7. Zarf
  00:22:35
 8. Edat
  00:08:38
 9. Bağlaç
  00:09:50
 10. Ünlem
  00:04:04
 11. Örnek
  00:09:49
 12. Sözcük Türleri Kazanım Testi
  00:43:15
Fiil
 1. Fiiller 1
  00:16:58
 2. Fiiller 2
  00:24:17
 3. Fiiller 3
  00:22:45
 4. Fiilde Zaman Kayması
  00:05:54
 5. Fiiller Kazanım Testi
  00:24:35
Fiilimsi
 1. Fiilimsiler Giriş
  00:14:38
 2. İsim-Fiil
  00:14:34
 3. Sıfat-Fiil
  00:09:49
 4. Zarf-Fiil
  00:10:46
 5. Fiilimsi Örnek
  00:07:22
 6. Fiilimsi Kazanım Testi
  00:25:00
Cümlenin Ögeleri
 1. Cümlenin Ögeleri Giriş
  00:19:30
 2. Yüklem
  00:07:00
 3. Özne
  00:05:09
 4. Nesne
  00:05:09
 5. Dolaylı Tümleç
  00:06:40
 6. Zarf Tümleci
  00:13:48
 7. Cümle Dışı Unsur
  00:11:17
 8. Vurgu
  00:04:11
 9. Cümlenin Ögeleri Örnekler
  00:09:15
 10. Cümlenin Ögeleri Kazanım Testi
  00:28:32
Fiilde Çatı
 1. Çatı Giriş
  00:05:12
 2. Öznesine Göre Çatı
  00:15:06
 3. Nesnesine Göre Çatı
  00:24:31
 4. Çatı Örnekleri
  00:13:09
 5. Çatı Kazanım Testi
  00:14:55
Cümle Türleri
 1. Yüklemin Türüne Göre Cümle
  00:10:41
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümle
  00:05:21
 3. Anlamına Göre Cümle
  00:11:34
 4. Yapısına Göre Cümle
  00:25:09
 5. Cümle Türleri Örnekler
  00:05:31
 6. Cümle Türleri Kazanım Testi
  00:19:54
Sözcükte Yapı
 1. Kök
  00:12:27
 2. Gövde
  00:08:34
 3. Yapım Eki
  00:13:17
 4. Çekim Eki
  00:14:42
 5. Yapısına Göre Sözcükler
  00:20:26
 6. Ters Köşe Sözcükler
  00:29:40
 7. Sözcükte Yapı Kazanım Testi
  00:23:34
Anlatım Bozukluğu
 1. Gereksiz Sözcük Kullanımı
  00:11:33
 2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
  00:09:11
 3. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
  00:10:37
 4. Deyim Yanlışlığı
  00:07:34
 5. Anlam Belirsizliği
  00:04:53
 6. Mantık ve Sıralama Hatası
  00:04:40
 7. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
  00:01:39
 8. Özne Yüklem Uyumsuzluğu
  00:08:56
 9. Öge Eksikliği
  00:09:50
 10. Tamlama Yanlışlığı
  00:05:13
 11. Eklerle İlgili Yanlışlar
  00:08:18
 12. Bağlaç Yanlışları
  00:08:11
 13. Anlatım Bozukluğu Kazanım Testi
  00:24:25
Ses Olayları
 1. Ünlü Düşmesi
  00:10:35
 2. Ünlü Daralması
  00:08:23
 3. Ünlü Değişimi
  00:03:53
 4. Ünsüz Düşmesi
  00:05:00
 5. Ünsüz Türemesi
  00:02:50
 6. Ünsüz Benzeşmesi
  00:08:39
 7. Ünsüz Yumuşaması
  00:10:13
 8. Ünlü Aşınması ve Ulama
  00:05:19
 9. Kaynaştırma
  00:05:08
 10. Ses Olayları Kazanım Testi
  00:21:26
Yazım Kuralları
 1. Büyük Harflerin Yazımı
  00:21:14
 2. Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
  00:21:59
 3. Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
  00:08:29
 4. Sayıların Yazımı
  00:06:46
 5. Ki Ekinin Yazımı
  00:13:33
 6. De Ekinin Yazımı
  00:09:27
 7. Mi Ekinin Yazımı
  00:07:10
 8. Kısaltmaların Yazımı
  00:09:05
 9. İkilemeler ve Pekiştirmeler
  00:03:28
 10. Sıkça Yanlış Yazılan Sözcüklerin Doğrusu
  00:18:28
 11. Yazım Kuralları Kazanım Testleri
  00:24:13
Noktalama İşaretleri
 1. Nokta
  00:07:17
 2. Virgül
  00:12:23
 3. Noktalı Virgül
  00:07:00
 4. İki Nokta
  00:04:22
 5. Üç Nokta
  00:04:05
 6. Ünlem
  00:03:07
 7. Kısa Çizgi
  00:05:42
 8. Soru İşareti
  00:02:20
 9. Kesme İşareti
  00:07:03
 10. Yay Ayraç
  00:02:27
 11. Tırnak İşareti
  00:03:18
 12. Eğik Çizgi ve Uzun Çizgi
  00:03:33
 13. Noktalama İşaretleri Kazanım Testi
  00:22:28
Sözcükte Anlam
 1. Gerçek Anlam
  00:05:38
 2. Yan Anlam
  00:07:00
 3. Mecaz Anlam
  00:04:09
 4. Terim Anlam
  00:07:55
 5. Çok Anlamlılık
  00:06:20
 6. Anlamdaş Sözcükler
  00:10:23
 7. Zıt Anlamlı Sözcükler
  00:09:50
 8. Somut ve Soyut
  00:09:03
 9. Nitelik ve Nicelik
  00:04:49
 10. Dolaylama ve Ad Aktarması
  00:06:02
 11. Duyular Arası Aktarım-İkileme-Yansıma
  00:10:30
 12. Sözcükte Anlam Kazanım Testi-1
  00:15:39
 13. Sözcükte Anlam Kazanım Testi-2
  00:16:51
Cümlede Anlam
 1. Öznel ve Nesnel
  00:11:30
 2. Tanım Cümlesi
  00:05:09
 3. İçerik ve Üslup
  00:07:01
 4. Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
  00:05:51
 5. Neden Sonuç ve Amaç Sonuç
  00:07:33
 6. Koşul Sonuç
  00:02:13
 7. Yakın Anlamlı Cümleler
  00:05:18
 8. Örtülü Anlam
  00:03:57
 9. Karşılaştırma
  00:03:37
 10. Tahmin ve Varsayım
  00:07:10
 11. Öneri
  00:02:20
 12. Sitem-Yakınma-Pişmanlık-Hayıflanma-Beklenti
  00:09:47
 13. Ön Yargı ve Eleştiri
  00:05:44
 14. Küçümseme ve Azımsama
  00:04:20
 15. Cümlede Anlam Kazanım Testi 1
  00:16:14
 16. Cümlede Anlam Kazanım Testi 2
  00:17:02
Paragraf
 1. Konu
  00:15:37
 2. Başlık
  00:06:43
 3. Ana Düşünce
  00:10:18
 4. Yardımcı Düşünce
  00:11:02
 5. Anlatım Teknikleri
  00:11:48
 6. Düşünceyi Geliştirme Yolları
  00:09:47
 7. Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Örnek Sorular
  00:14:37
 8. Anlam Akışını Bozan Cümle
  00:09:18
 9. Paragrafı İkiye Bölme
  00:05:45
 10. Paragraf Tamamlama
  00:10:35
 11. Yer Değiştirme ve Sıralama
  00:15:52
Taksit
Peşin 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL 1299.0 TL
2 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL 659.18 TL x 2 TOPLAM 1318.36 TL
3 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL 443.83 TL x 3 TOPLAM 1331.48 TL
6 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL 229.49 TL x 6 TOPLAM 1376.94 TL
9 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL 161.65 TL x 9 TOPLAM 1454.88 TL
12 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL 123.41 TL x 12 TOPLAM 1480.86 TL